Transmission Kits 6 Parts

Part Number Stock Description
SK31974-1975 3 C3 TRANSMISSION SHIFT KIT
SK41964-1965 0 C4 TRANSMISSION SHIFT KIT MUSTANG
SK-4S1967 1 C4 TRANSMISSION SHIFT KI 6CYL
SK4-711970-1972 1 C4 TRANSMISSION SHIFT KIT 4,6,8 CYL.
SK4SL1967-1969 0 C4 TRANSMISSION SHIFT KIT (1967 8CYL).
SK6MOST C6'S 0 C6 TRANSMISSION SHIFT KIT